U današnjem poslovanju, gde je izražen paralelni rad više inženjera na istim dokumentima, vrlo često dolazi i do problema vezanih za to koja je verzija dokumenta ispravna, da li je odobrena, dokle se u njenoj izradi stiglo i sl. Rapid Solutions doo je u dosadašnjem radu poseban akcenat stavio na implementaciju softvera koji ove probleme rešavaju, kao i na pravilnu edukaciju inženjera. Implementacijom PDM-a (Product Data Managment-a) i integracijom Solidworks-a (program za izradu 3D modela) u PDM, rešavate probleme dokumentacije u proizvodnji trajno na najefikasniji način.

 

Rapid Solutions d.o.o. - Marička 13 - 34300 Aranđelovac - Predrag Bajović +381 64 212 5924 - Đorđe Berisavac +381 60 350 3383