Usluge koje je Predrag Bajović kao samostalni konsultant izvršavao u projektima firme „TCF“ – Beograd:
 
     
 
Rapid Solutions d.o.o. - Marička 13 - 34300 Aranđelovac - Predrag Bajović +381 64 212 5924 - Đorđe Berisavac +381 60 350 3383