Projektni zadatak  
Priprema  
Izrada  
Postavljanje elemenata i montaža  
Dorada projekata po želji klijenta  
Elementi sistema  
Otvaranje  
 

„Apotekarska ustanova Beograd“, Beograd – Preduzeće za proizvodnju lekova i medicinskih preparata

Projektni zadatak:

  • Projektovanje, izrada i integrisanje poluautomatizovanog CIP-a u postojeći sistem za izradu tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika galenske laboratorije ,,Lipov lad“.
  • Izrada 3D-modela postrojenja.
  • Izrada upravljačkog softvera.
  • Obuka kadrova za rad.
   
Rapid Solutions d.o.o. - Marička 13 - 34300 Aranđelovac - Predrag Bajović +381 64 212 5924 - Đorđe Berisavac +381 60 350 3383