Projektni zadatak  
Priprema  
Izrada  
Postavljanje elemenata i montaža  
Dorada projekata po želji klijenta  
Elementi sistema  
Otvaranje  
 

„VONI-M“, Brus – Preduzeće za preradu voća

Projektni zadatak:

  • Projektovanje sistema za osmotsko sušenje voća.
  • Optimizacija proizvodnih procesa.
  • Izrada 3D modela postrojenja i njegova integracija u postojeći sistem uz mogućnost nadogradnje.
  • Izrada upravljačkog softvera.
  • Obuka kadrova za rad.
   
Rapid Solutions d.o.o. - Marička 13 - 34300 Aranđelovac - Predrag Bajović +381 64 212 5924 - Đorđe Berisavac +381 60 350 3383