Projektni zadatak  
  Priprema  
  Izrada  
  Postavljanje elemenata i montaža  
  Dorada projekata po želji klijenta  
  Elementi sistema  
  Otvaranje  
 

„Gir“, Kraljevo – izrada nameštaja

Projektni zadatak:

  • Implementacija PDM-a (Product Data Managment).
  • Implementacija programskog paketa SOLIDWORKS za izradu 3D modela.
  • Obuka inženjerskog kadra za rad i rešavanje konkretnih problema u PDM-u i SOLIDWORKS-u
   
Rapid Solutions d.o.o. - Marička 13 - 34300 Aranđelovac - Predrag Bajović +381 64 212 5924 - Đorđe Berisavac +381 60 350 3383